رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در برنامه اشاره ی شبکه استان خراسان رضوی گفت: در بحران کرونا با حمایت های معاون محترم درمان وزارت بهداشت توانستیم ظرفیت تخت های بیمارستانی را افزایش دهیم.
دکتر محسن عظیمی نژاد افزود: با سفر جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی به نیشابور در آبان ماه با تغییر کاربری ساختمان اداری معاونت بهداشت موافقت شد و در کمتر از 4 ماه 70 تخت بیمارستانی را به مجموعه جدید بیمارستانی که برای بیماران غیر کرونایی در نظر گرفته شده است، اضافه کردیم. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: گرچه اکنون ظرفیت تخت های بیمارستانی بیمارستان 22 بهمن به 350 تخت رسیده اما این به معنای داشتن ظرفیت نامحدودی برای بیماران نیست و با افزایش آمار بستری شدگان این تعداد نیز پاسخ گوی بیماران نخواهد بود. 
دکتر عظیمی نژاد تصریح کرد: کشور به سمت پیک چهارم کرونا در حال حرکت است و از همشهریان عزیز خواست بیش از گذشته از شرکت در دورهمی ها بپرهیزند و دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیرند.