معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور در سفر معاون پرستاری وزارت بهداشت به نیشابور گفت: بحران کرونا و فداکاری های کارکنان درمان و به ویژه پرستاران،معنای تازه ای به پرستاری بخشید.
دکتر علیرضا قامتی در این نشست که روز چهارشنبه یازدهم فروردین ماه در سالن مدافعان سلامت برگزار شد ضمن اشاره به تغییر شاخص های حوزه بهداشت و درمان نیشابور و مساعدت های وزارت بهداشت و خیرین سلامت افزود: مفتخر هستیم در کمتر از ۶ سال تعداد تخت های بیمارستانی را به ۲ برابر افزایش داده ایم و از ۳۲۰ تخت بیمارستاتی به ۶۲۰ تخت بیمارستانی رسیده ایم که از این میان ۵۴۰ تخت فعال و ۸۰ تخت اماده بهره برداری است. 
این مقام مسئول ادامه داد: در بحران کرونا میزان خدمات بهداشت و درمان ۳ برابر قبل شده است و این در حالی است که تعداد بیمارستان و نیروی انسانی و تجهیزات متناسب با جمعیت تحت پوشش همخوانی ندارد و این امر فشار را بر کارکنان بهداشت و درمان مضاعف می کند.
وی با تشکر از حمایت های وزیر محترم بهداشت و معاونان وزارت و همچنین رئیس علوم پزشکی نیشابور و تیم مدیریتی دانشکده تصریح کرد: دریافت ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات سرمایه ای در یک سال در شرایط تحریم کشور و همچنین توزیع بیش از ۱۰۰ هزار بسته معیشتی در بحران کرونا توسط خیرین نشان داد که خیرین ومسئولان همگام و همدل باهم در بحران کرونا اقدام کرده اند. 
 دکتر قامتی در پایان از مسئولان وزارت بهداشت خواست که مساعدت و یاری بیش از پیش جهت ارتقای زیرساخت های بهداشت و درمان و افزایش تعداد بیمارستان های نیشابور داشته باشند.