پیرو اعلام نتایج اولیه و اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ 99/11/24 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور،ضروری است ذینفعان از تاریخ 1400/01/07 لغایت 1400/01/11 ،  کلیه مدارک اشاره شده  را مطابق جدول زمانبندی  و با رعایت پروتکل های بهداشتی بصورت حضوری به آدرس : نیشابور،خیابان شهید جعفری، ابتدای خیابان رازی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی نیشابور، واحد امور استخدام مراجعه و تحویل نمایند  . ضمنا به مدارک ناقص و مخدوش و همچنین مدارکی که بعد از تاریخ ذکر شده ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 

جهت اطلاعات بیشتردرخصوص مدارک مورد نیاز اینجا راکلیک نمائید.
جهت دریافت فرم تائید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه فعالیت درزمینه مقابله با کرونا اینجا کلیک نمایید
جهت دریافت فرم گواهی دال بر بومی بودن اینجا کلیک نمایید

 جهت دریافت راهنمای شیوه نامه اعمال امتیاز کرونا اینجا کلیک نمایید

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی نیشابور