به گزارش وبدا رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابورنیم روز جمعه یکم اسفندماه بادکتر علیرضا رمزی مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی دیدار کرد.

دراین دیدار دکتر رمزی گزارشی از همکاری های بیمه سلامت و معاونت بهداشت  به ویژه در حوزه پزشک خانواده روستایی را ارائه کرد وگفت: درشرایط سخت امروز کشور که شیوع بیماری منحوس کرونا را شاهد هستیم بیمه سلامت کلیه بدهی های معوق سال های ۹۵ تا ۹۸ در بخش دولتی و غیردولتی را پرداخت نموده و در سال جاری نیز بخش دولتی را تا تیرماه و بخش غیردولتی را تا شهریور ماه تسویه وپرداخت کرده  است.

 دکترعلیرضا رمزی تصریح کرد: با الکترونیک شدن فرایند خدمات سازمان بیمه سلامت دراین استان و اجرای طرح تبادل الکترونیک اسناد که به ابتکار مدیران بیمه سلامت این استان در ۴۲بیمارستان استان در اسفندماه سال گذشته آغازشد دیدیم که این طرح ها در جلوگیری از شیوع بیماری منحوس کرونا بسیار تاثیر گذاربوده است.

 مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی تاکید کرد: تبیین و شفاف سازی مزایای طرح های الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران می بایست توسط دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سطح استان اعلام شود تا هم گیرندگان و هم ارائه دهندگان خدمات سلامت در این تغییر رفتار با بیمه سلامت همگام شوند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیز در این دیدار گفت: دانشکده علوم پزشکی نیشابور جهت اجرای کامل و دقیق طرح های الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران آمادگی کامل دارد زیرا اجرای دقیق و کامل این طرح ها نیاز اصلی نظام سلامت کشور است.

دکتر محسن عظیمی نژاد در پایان از زحمات مدیران و کارشناسان بیمه سلامت و معاونت بهداشت در ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به روستاییان، ساکنان مناطق حاشیه شهر و شهری تشکر کرد و خدمت به مردم را از اهداف مشترک بیمه ها و حوزه سلامت دانست و آمادگی اجرای طرح نسخه الکترونیک و حذف نسخ کاغذی را در مراکز آموزشی، پژوهشی ودرمانی حکیم‌ و ۲۲بهمن اعلام کرد.