به گزارش وبداصبح روز پنج شنبه سی ام بهمن ماه، مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو شهری(لطفی۲)  با حضور مسئولان عالی رتبه شهر، رئیس و مسئولان دانشکده علوم پزشکی و خیرین نیک اندیش سلامت افتتاح شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در این مراسم گفت: امروز خیرین نیک اندیش نیشابوری ثابت کرده اند که پشتیبان حوزه سلامت و توسعه شهر هستند و این شجره طیبه خیرین همچنان ادامه دارد.

دکتر محسن عظیمی نژاد با اشاره به این که راه اندازی این مرکز از منظر تغییر بافت اجتماعی و ارایه خدمات بهداشتی نقش بسزایی در بهبود وضعیت سلامت  منطقه دارد از خیر محترم  جناب حاج آقای مصیب لطفی و سایر خیرین سلامت تشکر و تقدیر ویژه کرد. 

این مرکز خدمات جامع سلامت با اعتباری حدود ۲۵ میلیارد ریال با مشارکت خیرسلامت حاج مصیب لطفی و اعتبارات دولتی با ۳۵۰ مترمربع زیربنا در منطقه فردوسی جنوبی ۱۵ افتتاح شد و بیش از بیست و پنج هزارنفر از جمعیت منطقه خدمات بهداشتی ودرمانی را دریافت خواهند کرد.

 حاج مصیب لطفی همچنین در سال 97 مرکز خدمات جامع سلامت لطفی را به یاد همسر مرحوم خود تاسیس کرد.