رمز انسانیت، بزرگی و رهابودن از ثروت؛ کمک به دیگران است

استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دکتر رضا فرید حسینی  با صدور پیامی ازخیرین سلامت مرکزپزشکی شمس شرق( برادران محترم شمس شرق) تقدیر و تشکر کرد. 

به گزارش وب دا متن پیام دکتر فریدحسینی بدین شرح است: 

دکتر حسین ودکتر محمد شمس گرامی از مشاهده ی ویدیوی ارسالی افتتاح مرکز پزشکی ناباروری و سلامت مادر و جنین شمس شرق به خود بالیدم که از دامن پر مهر مادرتان چنین فرزندان نیکو سرشتی تقدیم جامعه پزشکی شده است. 

فرزندانی که علی رغم زندگی در خارج از کشور همچنان به یاد مردم عزیز در داخل کشور و به ویژه در زادگاه خود هستند و از رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور جناب آقای دکتر محسن عظیمی نژاد تشکر ویژه دارم که بستر مناسب را برای این کارخیر فراهم کردند. 

بدون شک رمز بزرگی، انسانیت و رهابودن از ثروت در کمک به دیگران است که در شما موج می زند. 

من به عنوان فرد کوچکی از زادگاهم نیشابور قدردان شما عزیزان هستم که عطر و بذر عشق ومحبت را در سرزمین نیشابود آکنده کردید.

در پایان پیام خود را با شعری از سهراب سپهری به پایان می رسانم وبرای شما عزیزان آرزوی سلامتی وشادکامی دارم.

معنی واقعی آمدن ورفتن چیست؟

ای کاش دلی شاد کنیم

تا زمانی که هنوز زنده اندر بر ماست...

 

ایام بکامتان شیرین/  رضا فرید حسینی-مشهد