معاون توسعه مدیریت منابع وبرنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با اعلام این خبر به خبرنگاروب دا گفت: آزمون کشوری برای جذب بیش از سی هزار نیروی جدید در کل کشور توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام شد و از این تعداد 315نفر برای بکارگیری در حوزه سلامت باهم رقابت نمودند.

جواد مسیح آبادی با تاکید بر این نکته که برای نخستین بار در دانشکده علوم پزشکی نیشابور بیش از سیصد نفر در قالب یک آزمون جذب دانشکده خواهند شد خاطرنشان کرد: با برگزاری این آزمون و تامین مالی برای جذب و به کارگیری این نیروها در ۳۷ رشته شغلی از سوی سازمان برنامه و بودجه، بخش عمده ای از کمبود نیروی انسانی حوزه سلامت نیشابور رفع خواهد شد.

 مسیح آبادی در ادامه تصریح کرد: پس از طی مراحل استخدام، این 315 نفر در واحدهای بهداشتی، درمانی تابعه ی دانشکده علوم پزشکی نیشابور و بیمارستان های ۲۲بهمن وحکیم بکارگیری خواهند شد.

آزمون استخدامی وزارت بهداشت، صبح روز جمعه بیست و چهارم بهمن ماه ۹۹ همزمان با سراسر کشور در نیشابور توسط سازمان سنجش آموزش کشور در محل دانشگاه دولتی نیشابور،دانشگاه پیام نورو تعدادی از مدارس اموزش وپرورش با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد و۲ هزارو ۵۹ داوطلب برای استخدام در دانشکده علوم پزشکی با یکدیگر رقابت کردند.