به گزارش وبدا اطلاعیه نهایی سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص استخدام پیمانی وزارت بهداشت منتشر شد.

                                                                                                                                                                                                                      

پیرو اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور به  اطلاع کلیه متقاضیان استخدام  می رساند دفترچه آزمون پیمانی دی ماه 99 در سه سری ( سری اول روزسه شنبه 16/10/99، اصلاحیه سری اول روز یکشنبه مورخ 21/10/99 و اصلاحیه سری دوم روز دوشنبه مورخ 22/10/99) با اختصاص 315 رشته شغلی به دانشکده علوم پزشکی نیشابور، از طریق سازمان سنجش منتشر گردید. بدینوسیله تاکید می گردد متقاضیان جهت انتخاب کد رشته محل مورد نظر، مجموع هرسه سری دفترچه را مورد توجه قرار دهند.

اطلاعیه مربوط به امتیاز فعالین در بخش کرونا

جهت ورود به لینک  اینجا کلیک کنید .    

 جهت دانلود دفترچه کدرشته ها اینجا کلیک نمایید .