معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده، مجوز صدور احکام برقراری فوق العاده ویژه را ابلاغ کرد.

جواد مسیح آبادی به وب دا گفت: با پیگیری هایی مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مکاتبات دانشگاه های علوم پزشکی، مجوز صدور احکام فوق العاده ویژه کارکنان همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب(س) ابلاغ شد.

مسیح آبادی افزود: احکام فوق العاده ویژه  با 50درصد اقلام مشمول کسور بازنشستگی صادر و تاریخ اجرای احکام از ابتدای دی ماه بوده که با حقوق این ماه پرداخت خواهد شد.

وی در پایان از سعه صدر، تلاش ها و ازخودگذشتگی های مدافعان سلامت و کلیه کارکنان دانشکده در مدیریت بحران کرونا و رفع آلام همشهریان عزیز تقدیر و تشکر کرد.