رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی آقای رضا پارسا به سمت سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن این ابلاغ بدین شرح است.

جناب آقای رضا پارسا

 نظر به تجربه، علاقمندی و شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشکده منصوب می گردید. امید است با استعانت از درگاه الهی و با رعایت کامل قوانین، مقررات و دستورالعمل های موجود تحت نظر اینجانب و در راستای اهداف دانشکده انجام وظیفه نمایید.

 

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور