زمان شروع کلاس های سال تحصیلی 1400 - 1399 دانشکده علوم پزشکی نیشابور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی زمان شروع کلاس های سال تحصیلی1400- 1399 دانشکده علوم پزشکی نیشابور از روز شنبه 99/8/24 می باشد.

 به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشکده علوم پزشکی نیشابور  می رساند کلیه کلاس های تئوری دانشکده با توجه به شرایط موجود و اپیدمی کووید 19 در این ترم به صورت مجازی در سامانه نوید برگزار می گردد.

آدرس سامانه نوید:

Numsnavid.vums.ac.ir

 یوزر: email.com@ شماره دانشجویی

 پسورد: sp123456

برای دریافت شماره دانشجویی روی رشته خود کلیک کنید

رشته پرستاری

رشته هوشبری

رشته فوریت پزشکی

رشته مامایی

رشته اتاق عمل

رشته بهداشت عمومی

رشته بهداشت حرفه ای

رشته بهداشت محیط

رشته فناوری اطلاعات سلامت

رشته صنایع غذایی

آدرس سامانه نوید:

Numsnavid.vums.ac.ir

 یوزر: email.com@ شماره دانشجویی

 پسورد: sp123456

 
   
   
   
   
   

 

 

مدیریت آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور