رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در گفت و گو با خبرنگار صدا و سیمای نیشابور گفت: وضعیت نیشابور در سامانه ماسک  ضعیت بدی است و وارد رنگ سیاه شده است که بر همین اساس ستاد ملی کرونا برای نیشابور محدودیت  های خاصی را اعمال کرده است.

دکتر محسن عظیمی نژاد خاطرنشان کرد: تا 18آبان ماه،  230 نفر از همشهریان دربیمارستان 22 بهمن و63 نفر در ICU بستری اند. تا قبل از اپیدمی کرونا در نیشابور 4 تخت آی سی یو و 4 تخت پست ای سی یو بیشتر نداشتیم متاسفانه امروز در شهر ما 63 بیمار در ای سی یو بستری اند که هرچه تعداد بیماران ای سی یو افزایش یابد، تعداد بیماران انتوبه بیشتر می شود و هرچه تعداد بیماران انتوبه بیشترشود، میزان مرگ و میر افزایش می یابد.

دبیر ستاد کرونای نیشابور با اشاره به متوسط تعداد مرگ و میر در ماه های قبل و مقایسه آن با این میزان در آبان ماه گفت: متوسط مرگ و میر در آبان ماه در نیشابور رکورد زده است. متوسط مرگ و میر از 4 نفر در ماه های قبل به 7 نفر در آبان ماه رسیده است و متاسفانه 138 نفر از همشهریان ما در آبان ماه جان خود را از دست دادند.

دکتر محسن عظیمی نژاد در پایان از مردم شریف نیشابور خواست شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند و از شرکت درمجالس دورهمی و شب نشینی پرهیز کنند.