بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر در شرایط فعلی، آگاه سازی مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی است.

نشست صمیمانه رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با اصناف در خصوص لزوم پیشگیری از شیوع فزاینده کرونا ویروس برگزار شد.

دکتر محسن عظیمی نژاد در این نشست در جمع اصناف، ضمن اشاره به ورود نیشابور به موج سوم کرونا گفت: متاسفانه به دلیل ساده پنداری و سهل انگاری و عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی، موج سوم کرونا با ابتلای افراد بیشتری در مهرماه همراه شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود و افزایش تعداد فوت و مبتلای کرونا، اگر چه ما با تعطیلی بازار و اصناف مخالف هستیم اما اگر صنفی، شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نکند مجبور به برخورد طبق قوانین حاکم می باشیم.
رئیس دانشکده علوم پزشکی ادامه داد: آگاه سازی مردم در راستای رعایت شیوه نامه های بهداشتی، خود بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر در شرایط فعلی تلقی می شود چون باعث نجات جان انسان ها خواهد شد و این امر، بزرگترین رسالت برای همه ما خواهد بود.

دکتر محسن عظیمی نژاد با بیان اینکه امروزه تمام دنیا وارد یک جنگ نامرئی شده اند تاکید کرد: در زمان جنگ باید قوانین رعایت شود و اکنون قانون جنگ با کرونا، رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.

نشست صمیمانه رئیس دانشکده علوم پزشکی با اصناف، ساعت ۶:۳۰ صبح روز دوشنبه چهاردهم مهرماه در محل سالن همایش های معاونت بهداشت دانشکده برگزار شد.