رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های مدفعان سلامت با اشاره به آیه ای از قرآن کریم گفت: امروز همه شما مدافعان در خط مقدم جبهه سلامت و در یک نبرد با دشمن نامرئی همچون سربازان جبهه های جنگ،  جلوه ای با شکوه از ایثار و فداکاری را نمایان ساختید.
دکتر محسن عظیمی نژاد ضمن تشکر از ستاد پشتیبانی افزود: در مدت همه گیری ویروس کرونا تا کنون هماهنگی ها و پشتیبان های زیادی جهت ایجاد وحدت اجتماعی برای حمایت از مدافعان سلامت صورت گرفت. خیرین عزیز، دستگاه های اجرایی همه با هم برای حفاظت از شما سرمایه های اجتماعی بسیج شدند.
این مقام مسئول با اشاره به سفر تیم ارزیاب وزارت بهداشت به نیشابور به ارائه گزارشی از این سفر پرداخت و یادآور شد: در این سفر که هشتم و نهم مرداد ماه به نیشابور صورت گرفت؛ مدیریت خوب، انعطاف پذیری و هماهنگی بین تیم های درمان بیمارستان 22 بهمن نیشابور و همچنین فضای فیزیکی بیمارستان مورد رضایت تیم ارزیاب واقع شد.
وی در پایان از تلاش های بی بدیل و زحمات همه کادر بهداشت و درمان و سایر نیروهای خط مقدم جبهه اعم از نیروهای خدماتی، آزمایشگاه و ...تقدیر و تشکر کرد.