سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اظهار کرد: جلسه بررسی موارد خاص و نادر بیماری در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم با حضور پزشکان گروه داخلی برگزار شد.

دکتر حسین زاده در تشریح این خبر گفت: در پرونده اول خانم ۵۶ ساله ای با شکایت دفع خلط حاوی رگه های خونی (هموپتزی) در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی پذیرش می شود. با توجه به هموپتزی شدید بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری و اقدامات تشخیصی متعددی نظیر سی تی آنژیوگرافی، سی تی ریه، بررسی قلبی و ... انجام و مشکل خاصی رویت نمی شود. در آندوسکوپی، زخم های متعدد در ناحیه حنجره و انتهای گلوی بیمار مشاهده می شود که با صلاحدید متخصص عفونی درمان ضدقارچ با آمفوتریپسین تجویز می شود. خوشبختانه بیمار با پاسخ عالی پس از گذشت ۲۴ ساعت از شروع درمان حال عمومی بسیار مطلوبی پیدا کرده و ادامه درمان را طی می کند.

دکتر حسین زاده افزود: پرونده دوم مربوط به مرد جوانی با درد شکمی عودکننده در ناحیه سردل (اپیگاستر) که مراجعات مکرری به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی داشته و به علت وابستگی به مصرف مواد مخدر با تشخیص اولیه مسمومیت با سرب بستری می شود. طی آزمایشات و بررسی های  انجام شده در سی تی آنژیو، در یک اتفاق نادر تنگی زاویه بین شریان مزانتریک فوقانی و آئورت با زاویه ۲۰ درجه گزارش می شود و بیمار در نهایت با تشخیص سندرم شریان مزانتریک فوقانی به جراح عروق ارجاع و تحت عمل جراحی قرار می گیرد.

سرپرست معاونت درمان دانشکده با اشاره به اهمیت هماهنگی و مشاوره های تیم پزشکی در تشخیص و درمان این دو بیمار، از تیم پزشکی به ویژه پزشکان معالج دکتر محسن تقی آبادی متخصص داخلی و دکتر اصغر دلیلی فوق کلیه بزرگسالان تشکر و قدردانی کرد.

جلسه علمی آموزشی گزارش موارد خاص بیماران بیمارستان حکیم، روز چهارشنبه دوازدهم مردادماه با حضور معاون و مدیر درمان، مدیران معاونت درمان، پزشکان گروه داخلی و پزشکان عمومی مرکز در محل سالن اجتماعات مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم برگزار شد.