مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از فرارسیدن هفته جهانی شیرمادر با شعار «قدمی به جلو برای تغذیه شیرخوار با شیرمادر: آموزش و حمایت»خبر داد.

فاطمه بوژآبادی گفت: هفته جهاني شيرمادر بخشي از فعالیت بسيج همگاني به منظور افزايش آگاهي هاي عمومي در مورد اهميت تغذيه با شيرمادر، فراهم كردن اطلاعات و حمايت از تغذيه با شيرمادر است و به همین منظور همه ساله از 1-6 آگوست(10-16مرداد) به عنوان هفته جهانی ترویج تغذیه با شیرمادر نام گذاری شده است.

مدیر گروه سلامت خانواده اظهار داشت: مادران نیاز به حمایت برای دریافت خدمات بهداشتی- درمانی، حمایت در محل کار و جامعه به منظور تغذیه بهینه شیرخوار خود با شیرمادر و پیشرفت از یک سطح به سطح دیگر دارند که این فرایند تشکیل زنجیره گرم حمایت و پشتیبانی نامیده می شود.

فاطمه بوژآبادی در ادامه گفت: با توجه به اینکه تمرکز آژانس بین المللی برای تغذیه با شیر مادر در سال 2022 افزایش این ظرفیت ها از طریق آموزش و حمایت خواهد بود؛ زیر بنای آموزش و تحول در سیستم های فعلی با استفاده از سیاست های ملی مبتنی بر بیمارستان های دوستدار کودک و تسهیلات زایمانی، حامی مادران و شیرخواران بوده و وضعیت شیردهی، تغذیه و سلامت را در کوتاه مدت و بلند مدت بازیابی و بهبود خواهد بخشید.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که برگزاری هفته جهانی شیرمادر فرصتی برای اطلاع رسانی به جامعه، یادآوری ارزش های تغذیه با شیرمادر برای مادران و خانواده ها و نیز تجدید پیمان برای ارتقاء عملکردها در راستای تامین سلامت مادران و شیرخواران است؛ مادران می توانند جهت مشاوره و آموزش شیردهی به کلینیک شیردهی در مرکز خدمات جامع سلامت شماره 4 شهری مراجعه نمایند.

همچنین مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: مسابقه ای جهت افزایش اطلاعات مادران در خصوص شیر مادر در سایت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور بارگزاری شده و همشهریان می توانند با مراجعه به سایت معاونت بهداشت به ادرسvch.nums.ac.ir در این مسابقه شرکت نمایند.