مدیر گروه سلامت محیط وکار معاونت بهداشت ازآغاز اولین سلسله جلسات آموزشی گروهی اصناف فنی و خدماتی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای با کمک اتاق اصناف در نیشابور خبرداد.

مهندس سعیدیگانه پور گفت:  برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی کاربردی و مفید با مشارکت فعال متصدیان و حمایت اتاق اصناف اجرا شد و طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری 19 کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد.

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای گفت: آموزش رکن اصلی فرهنگ سلامت است و در همین راستا این طرح با هدف آموزش پيشگيري از حوادث و بیماری های شغلی، شناسایی عوامل زیان آور محیط کار و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی اجرا می شود.

مهندس صدیقه پیرانی، اولین کارگاه آموزشی با حضور متصدیان صنف در وپنجره ساز را به عنوان آغاز این طرح برشمرد و بیان کرد: با همکاری مدیران، مسئولین اتحادیه های صنفی و مدیران اتاق اصناف، کارشناسان و متصدیان صنوف این طرح را به بهترین شکل پیش خواهیم برد و آموزش های لازم را به صورت مداوم در سایر رسته های تولیدی و خدمات فنی در طول سال ادامه خواهیم داد.