سعید سمرقندیان عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در بیست و دومین جشنواره گرامیداشت پژوهش و فناوری استان خراسان، رتبه برتر استان را کسب کرد.

به گزارش وب دا لوح تقدیر و تندیس پژوهشگر برتر گروه علوم پزشکی توسط استاندار محترم خراسان رضوی به دکتر سعید سمرقندیان اهدا گردید. این استاد تمام حوزه سلامت نیشابور، فارغ التحصیل دکتری تخصصی و پسا دکتری از دانشکده علوم پزشکی توکیو در بیست و دومین جشنواره گرامیداشت پژوهش و فناوری استان خراسان که در بین تمام پژوهشگران دانشکده و دانشگاه های علوم پزشکی استان خراسان تیپ 1، 2 و 3 برگزار شده است با توجه به فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده توسط وی در 5 سال گذشته، به عنوان پژوهشگر برتر استان در سال 1400 انتخاب شد.

معیارهای این رقابت در بین پژوهشگران استان بر اساس فعالیت های پژوهشی به ویژه مقالات ISI، مقالات داغ یا پراستناد، مقالات با همکاری های بین المللی و میزان سایتیشن به مقالات در 5 سال گذشته می باشد و افراد شرکت کننده در این رقابت با توجه به این معیار رتبه بندی شدند.

استاد تمام دانشکده علوم پزشکی نیشابور 5 سال گذشته هم موفق به کسب این رتبه شد. پژوهشگران برتر برگزیده در این جشنواره حق شرکت در این رقابت را تا 5 سال آینده نخواهند داشت.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور این انتخاب را به ایشان و به کلیه همکاران معاونت آموزشی و پژوهشی تبریک می گوید و برای این محقق توانمند سلامتی و طول عمر آرزو دارد.