معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده از نهایی شدن تخصیص 650 پست سازمانی برای کارمندان شرکتی، طرحی و...مشمول دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران خبرداد.

جواد مسیح آبادی تصریح کرد: جلسه نهایی تعیین تکلیف پست های کارکنان مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید و موضوع تخصیص 650 پست جدید در این جلسه به تصویب رسید.

وی ضمن ابراز خرسندی از تایید نهایی فرم روکش ایجاد پستهای سازمانی دانشکده به تعداد ۶۵۰ پست بیان کرد: با تلاش همکاران در اداره توسعه سازمان و تحول اداری، خوشبختانه کاهش تعداد پست از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفت و 650 پست جدید برای این عزیزان به دانشکده تخصیص داده شد. همچنین با فراهم نمودن امکان دسترسی در سامانه جامع تشکیلات، به زودی پستهای مربوطه ایجاد خواهد شد و تبدیل وضعیت این کارکنان به صورت کامل صورت خواهد گرفت.

نشست مذکور در تاریخ 21دی ماه1400 با حضور معاون مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و کارشناسان مهندسی سازمان وزارت بهداشت وکارشناسان توسعه و نیروی انسانی دانشگاههای علوم پزشکی نیشابور سبزوار، گناباد، تربت حیدریه و تربت جام در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.