مدیرگروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشت از بازدید مجتمع فولاد خراسان خبر داد.

مهندس علی جهان‌پاک در گفتگو با وبدا گفت: هدف از این بازدید"ارتقاء سطح علمی کارشناسان و آشنایی با مسائل و مشکلات ایمنی و بهداشت کار" است.

وی در ادامه بیان کرد: این بازدید با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و حضور دکتر زهرا دستجردی، معاون فنی معاونت بهداشت به اتفاق کارشناسان بهداشت حرفه‌ای انجام شد و کارشناسان بهداشت حرفه ای با دستاوردها و تلاش‌های مهندسان مجتمع فولاد آشنا شدند.

مهندس فتحعلیان مدیر HSE مجتمع فولاد در خصوص روند تولید، خطرات، عوامل زیان آور و به طور کلی اقدامات انجام شده در این مجتمع توضیحات لازم را ارائه و تصریح کرد: به منظور ایمنی بیشتر کارگران در این شرکت، کنترل و بازرسی روزانه در هنگام فعالیت کارکنان توسط واحد HSE انجام می شود.

 جهان پاک در ادامه ضمن تشکر از همکاری صمیمانه و همیشگی مجتمع فولاد، این مجموعه را به عنوان یکی از بازوان موثر و توانمند وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکی نیشابور معرفی کرد.

همچنین دکتر زهرا دستجردی معاون فنی معاونت بهداشت نیز ضمن تشکر از دعوت و همکاری مجتمع فولاد، درباره سویه جدید ویروس کرونا(اُمیکرون) اطلاعاتی ارائه کرد و از آمادگی کامل تیم مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت جهت انجام واکسیناسیون دوز سوم پرسنل مجتمع فولاد خبر داد.