به گزارش وبدا نماینده مردم نیشابور فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی از مدیریت جهادی واکسیناسیون در شهرهای مذکور تشکر کرد.

مهندس احسان ارکانی مدیریت موفق کرونا، پوشش مطلوب واکسیناسیون و کاهش چشمگیر مرگ و میر نسبت به ماه های گذشته را ناشی از عملکرد مثبت و جهادی وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانست و تصریح کرد: مقام معظم رهبری در نخستین دیدار خود با کارگزاران و اعضای هیات دولت سیزدهم، کرونا را یک مساله فوری دانستند که نیاز به رسیدگی ویژه دارد و دولت سیزدهم نیز با جدیت در جهت تحقق این خواست بحق ایشان و مردم، کار کرد. این تلاش ها در کنار مجاهدت های بی وقفه و شبانه روزی مدافعان سلامت، نتایج بسیار خوبی را برای مردم شهرهای نیشابور، فيروزه و زبرخان رقم زد.

مهندس ارکانی با اشاره به اینکه درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول، دوم و سوم برای جمعیت بالای ۱۲ سال در شهرهای نیشابور، فيروزه و زبرخان به ترتیب ۹۴/۲، ۸۱/۸۹ و۱۴/۴درصد می باشد، هرسه شاخص را بالاتر از میانگین استان و حتی کشور دانست و از تلاش‌های بی وقفه مدافعان سلامت در حوزه بهداشت و درمان تشکر کرد.