معاون محترم درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر روز پنج شنبه دوم مرداد با حضور در فرمانداری نیشابور با معاون استاندار و فرماندار نیشابور و رئیس دانشکده علوم پزشکی دیدار کرد و در جلسه شورای تامین حضور یافت.

به گزارش وب دا، دکتر قاسم جان بابایی با حضور در جلسه شورای تامین در جریان وضعیت نیشابور در مقابله با بیماری کرونا قرار گرفت.

اعضای شورای تامین نیز در این جلسه به بیان دغدغه ها،مسائل و مشکلات وارائه نظرات و پیشنهادات خود دراین خصوص پرداختند.

دکتر جان بابایی در نشست با اعضای شورای تامین عنوان کرد: در مقابله با ویروس کرونا افزایش تاب آوری سیستم بهداشت و درمان در مدیریت بیماری و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم بسیار حائز اهمیت است.

معاون محترم درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلسه شورای تامین نیشابور را‌ از فنی ترین جلساتی عنوان کرد که در این مدت شرکت کرده است و از تلاش های صورت گرفته جهت مقابله با کرونا در نیشابور قدردانی کرد.

در حاشیه این دیدار، معاون محترم درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین دستور تحویل یک دستگاه MRI یک و نیم تسلا به ارزش ۵۰۰ هزار یورو و ۱۰ ست کامل دستگاه تنفسی ICU به ارزش ۵۰ میلیارد ریال با اولویت واگذاری به نیشابور را صادر کرد