به گزارش وبدا، صبح روز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه خوابگاه دخترانه 15 خرداد با حضور معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، مهندس ارجائی مدیر عامل وعضو هیئت مدیره  بنیاد  15 خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ودیگر مسئولان عالی رتبه نیشابور افتتاح شد. لازم به ذکر است خوابگاه دخترانه 15 خرداد با اعتباری حدود 310 میلیارد ریال(ساخت و تجهیز) با6500 مترمربع زیربنا و با ظرفیت 288 نفر دانشجو در مجموعه پردیس دانشکده علوم پزشکی می باشد.