کشف و معدوم سازی 2300 کیلوگرم کره و پنیر اولیه غیر بهداشتی

کشف و معدوم سازی 2300 کیلوگرم کره و پنیر اولیه غیر بهداشتی

کشف و معدوم سازی 2300 کیلوگرم کره و پنیر اولیه غیر بهداشتی

کشف و معدوم سازی 2300 کیلوگرم کره و پنیر اولیه غیر بهداشتی

کشف و معدوم سازی 2300 کیلوگرم کره و پنیر اولیه غیر بهداشتی
تقویم روز
امروز شنبه 9 فروردین ماه 1399 ساعت 12:27 ب ظ
اطلاعیه های دانشگاه
چند رسانه

چند رسانه

کلیک کنید

ویروس کرونا(کلیک کنید)

ویروس کرونا(کلیک کنید)

www.nums.ac.ir

 آموزش مداوم

آموزش مداوم

کلیک کنید

طرح تحول سلامت

طرح تحول سلامت

کلیک کنید

نشریه سیمای سلامت

نشریه سیمای سلامت

کلیک کنید

کشف و معدوم سازی 2300 کیلوگرم کره و پنیر اولیه غیر بهداشتی

مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی از کشف و معدوم سازی 2300 کیلوگرم کره و پنیر اولیه غیر بهداشتی خبرداد

ادامه مطلب...

پیوند های مفید