حمایت قاطع و قدردانی معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه نیشابور از اقدامات و برنامه ریزی های گسترده در حوزه غذا و دارو

حمایت قاطع و قدردانی معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه نیشابور از اقدامات و برنامه ریزی های گسترده در حوزه غذا و دارو

حمایت قاطع و قدردانی معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه نیشابور از اقدامات و برنامه ریزی های گسترده در حوزه غذا و دارو

حمایت قاطع و قدردانی معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه نیشابور از اقدامات و برنامه ریزی های گسترده در حوزه غذا و دارو

حمایت قاطع و قدردانی معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه نیشابور از اقدامات و برنامه ریزی های گسترده در حوزه غذا و دارو
تقویم روز
امروز چهارشنبه 13 فروردین ماه 1399 ساعت 03:50 ق ظ
اطلاعیه های دانشگاه
چند رسانه

چند رسانه

کلیک کنید

ویروس کرونا(کلیک کنید)

ویروس کرونا(کلیک کنید)

www.nums.ac.ir

 آموزش مداوم

آموزش مداوم

کلیک کنید

طرح تحول سلامت

طرح تحول سلامت

کلیک کنید

نشریه سیمای سلامت

نشریه سیمای سلامت

کلیک کنید

حمایت قاطع و قدردانی معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه نیشابور از اقدامات و برنامه ریزی های گسترده در حوزه غذا و دارو

مهندس شیبانی از اقدامات و برنامه ریزی های معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور در قرارگاه رصد و پایش دارو حمایت و قدردانی کرد.

ادامه مطلب...

پیوند های مفید