آرشیو اخبار معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

فرصت خدمت به خلق و در کنار هم بودن را قدر بدانیم

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابورگفت فرصت خدمت به خلق و در کنار هم بودن را قدر بدانیم.

محمد صادق دشتی که در مراسم بازنشستگی جمعی از همکاران برگزار شده بود گفت:هنرعشق ورزیدن در کنار خانواده ودر محیط کار باعث افزایش روحیه ونشاط خانواده،همکاران و علی الخصوص مددجویان خواهدبود.

وی افزود:بیشترین ارزش ما به رفتار انسانی ومنش بزرگ درتاثیربر محیط کار و اطراف مان است. پس ازاتمام ویا  از دست رفتن فرصت ها حسرت نداشته باشیم و با وجدان وخیالی راحت سنگر خدمت را با خاطرات خوش به دیگران  بسپاریم .

مقدم پاشا ،رئیس اداره پرستاری معاونت درمان نیز با ایراد سخنانی از تلاشهای صادقانه و علمی دوستان در ایام خدمت تشکر و قدردانی نمود.

در پایان این مراسم که به همت پرسنل درمانگاه تخصصی  عطار برگزار شده بود به همکاران به رسم یاد بود تقدیرنامه وهدایایی اهدا شد.