تقویم روز
امروز دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 ساعت 15:57 ب ظ

 

با هدف ارتقای سلامت کارکنان صورت می گیرد :

برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

زاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور با همکاری اداره رفاه کارکنان و هیئت ورزش های همگانی کارکنان به مناسبت هفته سلامت روان، مسابقات فوتبال دستی و تنیس روی میز کارکنان را برگزار می نماید.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

واگذاری حجمی انجام و ارائه کلیه امور مربوط به بررسی نسخ سرپایی بیمارستان 22 بهمن نیشابور ،  بیمارستان حکیم و مرکز بهداشت نیشابور

 

واگذاری حجمی انجام و ارائه کلیه امور مربوط به بررسی نسخ سرپایی بیمارستان 22 بهمن نیشابور ،  بیمارستان حکیم و مرکز بهداشت نیشابور