تقویم روز
امروز شنبه 24 آذر ماه 1397 ساعت 22:07 ب ظ

 

با هدف ارتقای سلامت کارکنان صورت می گیرد :

برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

زاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور با همکاری اداره رفاه کارکنان و هیئت ورزش های همگانی کارکنان به مناسبت هفته سلامت روان، مسابقات فوتبال دستی و تنیس روی میز کارکنان را برگزار می نماید.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir