تقویم روز
امروز یکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 22:32 ب ظ

انسان های که به انسانیت معنایی تازه بخشیدند

به چشم هایش که نگاه کردم، بارقه ای از عشق و مهربانی در آن موج می زد. چین های حک شده بر صورتش، حکایت از روزها و شب های بسیاری داشت که بر بالین بیماران، آرام نگرفته بود.

صدایش اما، رسا و پرقدرت.

با هم به گفتگو نشستیم چه پرشور و گرم و مهربان، به راحتی می شد رنج سال های مدید خدمت در بیمارستان را در پشت نگاه گرمش خواند.

از خودش گفت، از هوای گرفته و خفقان آور پشت ماسک ها، از پر و خالی شدن تخت های بیمارستان و همهمه بیماران و از انسانیت....

ایثار...

و عشق به خدمت....

عشقی که او را با وجود بازنشسته شدن، دوباره به بالین بیماران کرونایی کشانده بود تا هم چون ققنوسی که ماندگاریش را در بال زدن، آتش گرفتن و خاکستر شدن می داند؛ او نیز تا پای جان، عشق را به همشهریانش هدیه دهد.

یکی از آن فرشتگان زمینی سرکارخانم حبیبه عین آبادی است مادر، همسر و پرستار بیمارستان 22 بهمن که به تازگی بازنشست شده است با چشمانی خسته و دستانی پر مهر و دلی به وسعت دریا همچنان تصمیم به ادامه خدمت و کمک به همشهریانش می گیرد.

در برابر شکوه این ایثار و دلدادگی سر تعظیم فرو می آوریم. لبخندتان همیشگی و سلامتی تان ماندگار باد.

پیوند های مفید