تقویم روز
امروز یکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 20:44 ب ظ

فرشتگان سلامت در لباس مهربانی

این روزها در قاب چشمانم آن چه بیشتر از همه نمایانگر می شود تصویر فرشتگان سلامتی است که لباس مهربانی و ایثار بر تن دارند. پزشکان و پرستارانی که در کنار بیماران هستند حتی به قیمت از دست دادن جان شان.

صبح روز جمعه هشتم فروردین ماه  معاون تحقیقات و فناوری دانشکده و تیم همراه از بخش های مختلف درمانی بازدید کردند.

به گزارش وب دا دکتر مرتضی شمشیگران و تیم همراه از بخش های مختلف آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، کلینیک غربالگری بیماری های واگیر مرکز معین، بخش های مختلف بیمارستان 22 بهمن بازدید بعمل آورد.

وی در این بازدید ها از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی به بیماران قرار گرفت و نحوه ارائه خدمات را مطلوب ارزیابی کرد. عیادت از بیماران، گفتگو با پرسنل درمانی و همراهان بیمار و رضایت آن ها از نحوه دریافت خدمات  از دیگر محورهای این بازدید بود.

 

پیوند های مفید