تقویم روز
امروز شنبه 9 فروردین ماه 1399 ساعت 14:02 ب ظ

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده منصوب شد

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده سرپرست مدیریت  توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده را منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ بدین شرح است:

بسمه تعالی

سرکارخانم خدیجه احمدی

رئیس اداره نوسازی و تحول اداری

با عنایت به سوابق ارزنده و شایستگی سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده منصوب می گردید. امیدوارم با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار(ع) با سعه صدر، برنامه ریزی و پیگیری، جایگاه منابع انسانی و کارکنان و پزشکان دانشگاه بیش از پیش اعتلا و ارتقا یابد ضمن پیگیری مجدانه شرح وظایف پیوست ، انتظار می رود موارد زیر مورد توجه ویژه قرار گیرد.

1- رعایت قوانین و مقررات بطور یکسان برای همه و اطلاع رسانی شفاف به پرسنل

2- برنامه ریزی و اصلاح فرآیندهای مختلف در سطح دانشگاه

3- تکریم کارکنان با بازنگری در فرآیند های مختلف مرتبط با کارکنان

 4- ساماندهی و ارتقای سامانه حضور غیاب پرسنل و اتصال آن به سامانه حقوق و دستمزد

5- افزایش کیفیت و کمیت کلاس های آموزشی برای کلیه کارکنان دانشگاه

 

جواد مسیح آبادی_معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی

پیوند های مفید