تقویم روز
امروز سه شنبه 12 فروردین ماه 1399 ساعت 03:26 ق ظ

اعتبار بخشی مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 22بهمن

رئیس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن از شروع اعتبار بخشی این مرکز خبر داد .

 دکتر امید رضا امینی در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت: از تاریخ 29 بهمن 1398 اعتبار بخشی ملی مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی بهمن شروع گردیده و به مدت دو روز انجام می شود .

وی افزود :با حضور کارشناسان ارشد اعتبار بخشی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اعتبار بخشی بیمارستانی انجام خواهد شد و مستندات بارگزاری شده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

دکتر امینی همچنین گفت : در  اعتبار بخشی بر بحث ایمنی بیمار توجه زیادی داریم، اگر بحث ایمنی در درمان بیماران رعایت نشود، ‌بیمار متحمل آسیب روحی و جسمی بسیار می گردد و ممکن است هزینه‌های زیادی برای نظام سلامت ایجاد شود. بنابراین یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد تاکیدمان در اعتباربخشی و در برنامه‌های نظارتی‌، تضمین کیفیت خدمات با تاکید بر ایمنی بیمار است .

به گزارش وب دا:در تاریخ30 بهمن 1398 پس از دو روز ارزیابی اعتبار بخشی این مرکز با اظهاررضایت ارزیابان کشوری پایان یافت در پایان از اقدامات انجام شده در خصوص ایمنی بیمارو اصلاح فرایند ها تقدیر گردید .

پیوند های مفید