تقویم روز
امروز چهارشنبه 9 بهمن ماه 1398 ساعت 07:42 ق ظ

برگزاری نخستین کارگاه مدیریت تروما ویژه پرستاران

مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری نخستین کارگاه مدیریت تروما ویژه پرستاران خبرداد.

دکتر امیرصادق علیمردانی گفت: این کارگاه 6 ساعته با حضور 30 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشکده، با هدف آشنایی با جدیدترین پروتکل های مدیریت و درمان بیماران ترومایی برگزار شد.

این متخصص طب اورژانس افزود: در این کارگاه به بیان مطالب مدیریتی آکادمیک و جدید در خصوص اخذ پذیرش، انتقال بیمار ترومایی و ارزیابی اولیه بیماران بر اساس گایدلاین پرداخته شد.

مدیر درمان دانشکده در پایان گفت: امید است  در آینده ای نزدیک و با عنایت به اهمیت نقش پزشک اورژانس در مدیریت بیماران ترومایی، شاهد برگزاری این کارگاه ها برای پزشکان شاغل در بخش اورژانس باشیم.

نخستین کارگاه مدیریت تروما ویژه پرستاران مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم و 22 بهمن با تدریس دکتر حسن قدسی و دکتر صادق علیمردانی هفدهم دی ماه در سالن همایش دیالیز برگزار شد.

پیوند های مفید