تقویم روز
امروز چهارشنبه 9 بهمن ماه 1398 ساعت 07:10 ق ظ

سما کد نجات بخش زندگی

سکته مغزی یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان می باشد که عوارض ناشی از سکته های حاد مغزی شامل هزینه های درمانی، بازتوانی و از کارافتادگی قسمتی از نیروی کار مفید جامعه سالیانه هزینه های سنگینی را بر نظام سلامت کشور و خانواده ها تحمیل می کند.

دکتر قاسم مشارموحد متخصص طب اورژانس در این زمینه گفت: سکته مغری که (حمله مغزی) نیز نامیده می شود، واژه کلی است که آسیب یا مرگ بافت مغزی را شرح می دهد که می توان آن را به دو گروه گسترده ناشی از انسداد یک شریان و یا خونریزی یک شریان مغزی پاره شده تقسیم کرد.

او ادامه داد: هشتاد و پنج درصد از حمله های مغزی به دنبال انسداد شریان مغزی می باشد که امروزه بازکردن مسیر رگ و برقراری مجدد جریان خون بافت مغز مؤثر ترین استراتژی درمانی است که در بازه زمانی کمتر از سه ساعت از بروز نشانه های سکته مغزی می تواند اثر درمانی قابل توجهی داشته باشد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور در مورد کد سما و یا 724 این گونه شرح داد: کد 724 برای بیمار با علائم سکته حاد مغزی در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز در بیمارستان های مشمول طرح، فعال می شود این کد در اورژانس پیش بیمارستانی کد سما نامیده می شود جهت مدیریت زمان و درمان بیماران با احتمال سکته مغزی که هدف آن کاهش عوارض ناشی از سکته مغزی حاد نوع انسدادی با انجام اقدامات درمانی به موقع در زمان طلایی علائم ایجاد شده است.

او افزود: مرکز درمانی کد 724 باید مجهز به سی تی اسکن و شرایط تزریق داروی مخصوص رفع انسداد باشد که خوشبختانه مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22 بهمن نیشابور این شرایط را دارد که اورژانس پیش بیمارستانی با تشخیصی صحیح و انتقال به موقع بیماران سکته حاد مغزی به این بیمارستان و هماهنگی در فعال نمودن کد 724 می تواند نقش مؤثری در کاهش عوارض و هزینه های درمانی داشته باشد.

دکتر مشار موحد گفت در صورت مواجهه با هر یک از نشانه های (سردرد، افتادگی صورت، گیجی و بی قراری، اشکال در تکلم، قادر نبودن به تکلم، ضعف در یک طرف بدن، بی حسی یا سوزن سوزن شدن، اختلالات در راه رفتن و بی اختیاری) سریعا با اورژانس 115 تماس گرفته تا با فعال شدن کد سما و 724 در زمان طلایی به بیمار رسیدگی شود.

او در مورد ماموریتی که اخیراً تکنسین های اورژانس بر بالین بیمار با علائم سکته حاد مغزی حاضر شده بودند این گونه بیان می کند: در ساعت 10:16 سوم آبان ماه آمبولانس پایگاه دو شهری به بالین بیماری اعزام شد که در معاینات اولیه مشخص شد بیمار بریده بریده سخن می گوید و کاهش حس و حرکت در یک طرف بدن دارد، با شک به سکته حاد مغزی سریعاً با مرکز ارتباطات اورژانس 115 تماس برقرار شد و کد سما فعال گردید پس از انجام اقدامات حمایتی اولیه بیمار به مرکز آموزشی پژوهشی 22 بهمن منتقل شد قبل از ورود بیمار به بخش اورژانس کد 724 توسط مرکز ارتباطات در بیمارستان فعال شده بود، سریعاً دکتر عبادی متخصص مغز اعصاب به بالین بیمار حاضر شد و پس از معاینه، بیمار جهت سی تی اسکن منتقل گردید

پیوند های مفید