تقویم روز
امروز چهارشنبه 9 بهمن ماه 1398 ساعت 08:26 ق ظ

دست هایی که زندگی دوباره بخشیدند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فیروزه مرد 52 ساله ای از مرگ حتمی نجات یافت.

دکتر مجید خجسته پور سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزه از انجام  احیای قلبی ریوی موفق در درمانگاه شبانه روزی فیروزه خبر داد.

دکتر خجسته پور به وبدا گفت: روز پنجشنبه  نهم آبان ماه ساعت 10:20 آقایی 52ساله به دنبال ایست قلبی- تنفسی  توسط دو همراه به درمانگاه شبانه روزی فیروزه آوردند که در بدو ورود فاقد هرگونه علایم حیاتی بود که بلافاصله عملیات احیاء قلبی-ریوی پیشرفته توسط همکاران مرکز شروع شد.

 دکتر خجسته پور افزود: پس از انجام کامل عملیات احیا نامبرده با ضربان قلب منظم و ثابت شدن علایم حیاتی جهت ادامه درمان توسط همکاران اورژانس 115 به بیمارستان درمانی آموزشی پژوهشی حکیم نیشابور منتقل شد.

دکتر خجسته پور در پایان از تیم احیا خانم دکتر غنی زاده، اقای شوریابی و خانم ها هراتی و دهنوی تشکر کرد.

پیوند های مفید