تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 01:05 ق ظ

دومین نشست هم اندیشی با مدیران گروه های تخصصی و مسئولان بیمارستان ها

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان، دومین نشست هم اندیشی با مدیران گروه های تخصصی روز یکشنبه 15 مهرماه با حضور رییس دانشکده در محل سالن اجتماعات ستاد شماره دو برگزار شد.

در این جلسه دکتر عظیمی نژاد ضمن تشکر از زحمات پزشکان حوزه درمان نیشابور، از مدیرگروه ها خواست نسبت به طرح مباحث آموزشی و ارائه موارد جدید بیماری به سایر همکاران خود اهتمام ورزند.

معاون درمان در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه مدیر گروه ها گفت: مدیرگروه ها باید بر مسائل داخلی گروه نظارت کامل داشته باشند و جلسات منظمی با اعضاء گروه خود برگزار کنند.

در ادامه جلسه موضوعاتی از قبیل بهبود وضعیت درمانگاه جهت اجرای مناسب نظام ارجاع، نظم بخشیدن به ویزیت های داخل بخش های بستری و اورژانس، صدور کارنامه پزشکان، بررسی اعزام های شش ماهه نخست سال 98، نحوه انجام مشاوره ها، بررسی اعمال جراحی کنسل شده و مدیریت درخواست های پاراکلینیک صورت گرفت و مدیران گروه های تخصصی نظرات خود را درخصوص موارد مطرح شده در جلسه ارائه دادند و موانع موجود در ارائه خدمات درمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان جلسه، معاون درمان ضمن تشکر از زحمات کلیه مدیران گروه ها گفت: این جلسات سازنده باید به صورت مستمر و ماهیانه برگزار شود و نظارت بر حسن اجرای مصوبات به عهده روسای بیمارستان ها و مدیر گروه ها می باشد.

پیوند های مفید