تقویم روز
امروز شنبه 10 اسفند ماه 1398 ساعت 16:01 ب ظ

معاون درمان دانشکده:

کاهش 6 درصدی سزارین نخست زا در نیمه نخست سال جاری

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از کاهش 6 درصدی سزارین نخست زا و افزایش سه درصدی زایمان طبیعی در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

محمدصادق دشتی در دومین کمیته ترویج زایمان طبیعی گفت: خوشبختانه با تلاش های مستمر تیم درمانی، درنیمه نخست سال جاری و در مقایسه با زمان مشابه درسال گذشته، شاهد کاهش 6 درصدی سزارین نخست زا و افزایش سه درصدی زایمان طبیعی بوده ایم و باعث افتخار است که اعلام کنیم در دوره زمانی مذکور، آمار مرگ نوزادان به  0/3 در هزار تولد زنده کاهش یافته است.

دومین کمیته ترویج زایمان طبیعی با هدف بررسی و مقایسه شاخص های ترویج زایمان طبیعی، تعریف و بررسی انواع آسفیکسی در نوزادان و تحلیل آمار دانشکده در نیمه نخست سال جاری و اهمیت جایگاه رابط مادران باردار پرخطر روز چهارشنبه بیست و هفتم شهریور در معاونت درمان شد.

 

پیوند های مفید