تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 01:12 ق ظ

انتخاب اداره بازرسی دانشکده به عنوان دبیر و عضو کمیته فنی تخصصی حوزه ارزیابی عملکرد در همایش ادارات بازرسی سال 98

اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده به عنوان دبیر و عضو کمیته فنی تخصصی حوزه ارزیابی عملکرد در همایش ادارات بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در سال 98  انتخاب شد.

رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده  به خبرنگار وبدا گفت: اداره بازرسی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با توجه به تجارب موفق در حوزه ارزیابی عملکرد، به عنوان دبیر پنل تخصصی ارزیابی عملکرد در همایش ادارات بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور سال 98 انتخاب شد.

حامد سلیمانی افزود: همایش مذکور در سه  پنل تخصصی با موضوعات  بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و با محورهای نیازهای آموزشی، شیوه نامه بازرسی، گزارش نویسی تحلیلی، روش های نوین بازرسی، اخلاق در بازرسی، روش های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مدیران آنها، روش های مستند سازی جشنواره شهید رجایی، برنامه عملیاتی سال ۹۸، حقوق شهروندی، مبارزه با فساد اداری، سامانه ها (۱۹۰، سامد و میز خدمت) و نیروی انسانی ادارات بازرسی با مشارکت مدیران و کارشناسان ادارات بازرسی دانشگاه ها برگزار گردید.

این همایش با حضور معاونان و مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیران گروه بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور و مدیران و کارشناسان ادارات بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در روز شنبه  بیست و سوم شهریور 98 در سالن همایش های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده، در این همایش به ارائه پیشنهاد ارزیابی عملکرد مدیران با محوریت مدل های ارزیابی عملکرد در پنل مذکور پرداخت.

 

پیوند های مفید