تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 00:33 ق ظ

فراخوان جذب پزشک خانواده

 معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی در نظر دارد تعدادی پزشک عمومی جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی در قالب طرح پزشک خانواده روستایی، به شرح جدول ذیل جذب نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 43348142 گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت (واحد نیروی انسانی ) تماس حاصل نمایند.

پیوند های مفید