تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 01:24 ق ظ

کسب رتبه پنجم در اجرای برنامه عملیاتی کشوری توسط مرکز پایش مراقبت های درمانی نیشابور

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور گفت: مرکز پایش مراقبت های درمانی نیشابور با تحقق بخشی 93 درصد از برنامه عملیاتی ابلاغی از سوی اورژانس کشور موفق شد رتبه پنجم را در بین دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور به خود اختصاص دهد.

دکتر قاسم مشار موحد افزود: این موفقیت با ثبت کامل زیر سیستم های سامانه MCMC، ارائه مستندات و مکاتبات مربوط به بهره برداری کامل از سامانه کشوری پایش مراقبت های درمانی در دانشکده و کلیه بیمارستان های تابعه و بکارگیری از تمامی امکانات در اجرای وظایف محوله حاصل شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی افزود: مرکز پایش مراقبت های درمانی یک مرکز شبانه روزی برای پایش نحوه ارائه خدمات درمانی به منظور اصلاح فرایند ها و مداخله موثر می باشد و از وظایف اصلی آن می توان به برقراری ارتباط موثر و مستمر بین خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی، دریافت اطلاعات تعداد تخت بخش های بیمارستانی )تعداد تخت های خالی و بستری( در راستای مدیریت اثربخش اعزام بیماران، تسهیل و تسریع فرآیند پذیرش و انتقال بیمار )توزیع هدفمند بیماران بین مراکز درمانی،  ایجاد سامانه اطلاعاتی به منظور برنامه ریزی و مدیریت مبتنی بر اطلاعات اورژانس های پیش بیمارستانی وبیمارستانی و دریافت داده ها و استخراج گزارش های عملکردی به منظور تصمیم سازی های کلان مدیریتی)اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی( و پایش مستمر اورژانس به منظور مداخله به هنگام در خصوص موارد مشاهده شده در اجرای فرآیندها و گردش خدمات بالاخص در شرایط بحران و ازدحام بخش اورژانس یا بیمارستان ( با استفاده از دوربین های مستقر در مراکز درمانی به صورت شبانه روزی) با رعایت ضوابط مربوطه اشاره نمود.

 MCMC: (Medical care monitoring center) 

پیوند های مفید