تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 06:03 ق ظ

تبیین فرآیند نظام ارجاع از سطح یک به سطح دو

مدیر گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت از برگزاری جلسه تبیین فرآیند نظام ارجاع برای کارکنان حوزه بهداشت خبرداد.

فرامرز شیرازی خاطر نشان کرد: اهمیت نظام ارجاع الکترونیک  باید در سطح یک درشود و این امر تنها با افزایش اطلاع رسانی و پیگیری بیماران ارجاع شده از این مسیر به سطح ۲و ۳ اجرایی می شود.

 شیرازی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی گزارش عملکرد مراکز خدمات جامع شهری و روستایی و  همچنین بررسی مشکلات مراکز در این زمینه ذکر کرد و گفت: ارجاع بیماران با نظام ارجاع الکترونیک باعث کاهش هزینه هایی مانند پرداخت مستقیم از جیب بیماران می گردد.

 مدیرگروه توسعه‌ شبکه با اعلام تخصیص درصدی از میزان پذیرش کلینیک های تخصصی به بیماران نظام ارجاع الکترونیک تصریح کرد:کارکنان واحد پذیرش شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت، نقش مهمی را در اجرای این فرآیند عهده دار می باشند وبه عنوان تسهیل کننده ارجاع الکترونیک از سطح یک به ۲ محسوب می شوند.

وی همچنین بررسی عملکرد و پایش و ارزیابی مراکز در اجرای نظام ارجاع الکترونیک را یادآور شد و گفت: از مراکز خدمات جامع سلامت که در این زمینه فعالیت بهتری داشته باشند تقدیر به عمل خواهد آمد.

آموزش مجدد ارجاع الکترونیک و بررسی عملکرد مراکز در این خصوص به صورت جداگانه و ارائه توصیه های لازم به کارکنان این مراکز از دیگر محور های این جلسه بود.

پیوند های مفید