تقویم روز
امروز پنج شنبه 31 مرداد ماه 1398 ساعت 06:14 ق ظ

هدف از اجتماعی شدن سلامت توانمندسازی مردم است

مشاورعالی رئیس دانشکده در امور بهداشت گفت: هدف از اجتماعی شدن سلامت توانمندسازی مردم با دواصل ازخودمراقبتی و مطالبه گری است.

دکتر عصمت تقی آبادی در جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی ودهیاران روستاهای تابعه مرکز خدمات جامع سلامت رئیسی که صبح روز دوشنبه 31 تیر برگزار شد بیان کرد:  هدف از برنامه اجتماعی شدن سلامت توانمند سازی مردم با شناخت شاخص های سلامت و ترویج خودمراقبتی است که با مولفه های آگاهی، اعتقاد و عمل می توان تغییر رفتار مطلوب را در مردم فراهم کرد.

او در ادامه با اشاره به این که سواد سلامت با سطح تحصیلات افراد جامعه مرتبط نیست  بر ضرورت برنامه ریزی آموزشی برای کلیه گروه های جمعیتی اشاره کرد و افزود: آموزش به مردم نه از روی اجبار، بلکه باید با مطالبه مردم باشد و باتوجه به منابع آموزشی نامعتبر در فضای مجازی باید کاری کرد که مردم دانش  سلامت را از متولیان سلامت دریافت نمایند.

مشاورعالی رئیس دانشکده در امور بهداشت تاکید کرد: تغییر رفتار و عملی کردن علم از ضروریات مهم در اجتماعی کردن سلامت است و کارکنان  حوزه سلامت باید آگاه باشند که  آموزش به هرطریقی به تنهایی به تغییر رفتار منجر نمی شود، دراین مسیر استراتژی مهم، شناخت نیازهای سلامت مردم و اولویت بندی کردن مشکلات با مشارکت مردم است.

دکتر عصمت تقی آبادی در ادامه مطرح کرد: آموزش باید به نحوی باشد که به تغییر رفتار منجر شود ودر برنامه های آموزشی باید به شرایط روانی، اجتماعی، معنوی وجسمی مردم توجه شود.

مرکز رئیسی جمعیتی بالغ بر6 هزار و900 نفر را تحت پوشش خود دارد دراین مرکز دو پزشک، ماما،آزمایشگاه، بهداشت محیط، مراقب ناظر وروانشناس خدمت ارائه می دهند.

 

 

پیوند های مفید

www.3dots.ir