تقویم روز
امروز پنج شنبه 31 مرداد ماه 1398 ساعت 05:44 ق ظ

با هدف توانمندسازی مسئولان وکارشناسان روابط عمومی دانشکده برگزار شد

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان و مسئولان روابط عمومی دانشکده

 

مدیر روابط عمومی دانشکده از برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان و مسئولان روابط عمومی دانشکده با عنوان " اصول گزارش نویسی در روابط عمومی" خبر داد.

منصور نعیم آبادی بیان کرد:در این کارگاه آموزشی کددار 6 ساعته که در روز پنجشنبه بیست و هفتم تیرماه برگزار شد، به گزارش نویسی در روابط عمومی و اصول آن پرداخته شد و موضوعاتی از قبیل: تفاوت خبر نویسی و گزارش نویسی، انواع گزارشها، سوژه های خبری، نحوه نگارش گزارش، شیوه های جمع آوری اطلاعات گزارش از طریق مصاحبه، تحقیق و آرشیو و میدانی و موارد مرتبط با اصول گزارش نویسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: کارگاه های آموزشی کددار تخصصی، از سال گذشته با هدف توانمندسازی کارشناسان و مسئولان روابط عمومی دانشکده با همکاری واحد آموزش کارکنان آغاز شد و با توجه به اثربخشی این کارگاه ها امسال نیز ادامه یافت.

مدیر روابط عمومی در پایان بیان کرد: طبق هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده جهت برگزاری ماهانه این کارگاه ها، حداقل 8 کارگاه آموزشی دیگر با عناوین مرتبط با روابط عمومی تا پایان سال برگزار خواهد شد.

در سال گذشته ، 7 کارگاه  آموزشی کددار تخصصی  با همکاری واحد آموزش کارکنان ویژه کارشناسان و مسئولان روابط عمومی برگزار شد و در آن به اصول خبر نویسی و موضوعات مرتبط با روابط عمومی پرداخته شد.

پیوند های مفید

www.3dots.ir