تقویم روز
امروز شنبه 16 آذر ماه 1398 ساعت 11:27 ق ظ

کنترل و مبارزه با دخانیات، با مشارکت شرکای سلامت

کمیته کنترل و مبارزه با دخانیات در معاونت بهداشت برگزار شد.

مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت  پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات را از اهداف این کمیته برشمرد و بیان کرد: اقدامات مناسب و مداوم معاونت بهداشت و سایر نهادها و ادارات نظارتی از جمله اداره اماکن، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن وتجارت، در کنار حمایت های دادستان موفقیت های خوبی را در عرصه کاهش مصرف دخانیات و قلیان، به ویژه در اماکن عمومی برای نیشابور رقم زد.

مهندس سعید یگانه پور در ادامه با اشاره به ارسال منظم گزارشات به وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: پیرو اقدامات موثر انجام شده در عرصه پیشگیری رئیس اداره سلامت و محیط کار وزارت بهداشت از معاونت بهداشت دانشکده و دست اندرکاران این حوزه، به ویژه دادستان ، طی نامه ای تقدیر کرد.

 یگانه پور اجرای این طرح و سایر طرح های مشابه را منوط به همکاری و تعامل با کلیه ادارات منطقه دانست و از کلیه افرادی که در این خصوص تلاش می نمایند تشکر کرد.

 کمیته کنترل و مبارزه با دخانیات  با حضور نمایندگانی از ادارات از جمله شهرداری، اداره اماکن نیروی انتظامی، اداره صنعت، معدن، تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه خواربارفروشان برگزار شد.

پیوند های مفید