تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 05:10 ق ظ

بالگرد اورژانس ۱۱۵ ناجی کودک سه ساله

 

 معا‌ون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نشست خبری بیست و سوم اردیبهشت گفت: در بسیج همگانی مقابله با بیماری پرفشاری خون، بیش از سه هزار بیمار شناسایی شدند.
 
 

پیوند های مفید