تقویم روز
امروز سه شنبه 1 مرداد ماه 1398 ساعت 18:56 ب ظ

با حضور تیم نظارتی کشیک دانشگاه علوم پزشکی نیشابور صورت گرفت:

بازدید نوروزی معاون توسعه و تیم همراه از مراکز آموزشی،پژوهشی درمانی حکیم و22بهمن

 

به گزارش وبدا معاونت توسعه مدیریت و منابع و تیم همراه از واحدهای تحت پوشش دانشگاه بازدید کردند   ادامه مطلب:

پیوند های مفید

www.3dots.ir