تقویم روز
امروز سه شنبه 1 مرداد ماه 1398 ساعت 18:36 ب ظ

نشست علمی سلامت و هنرهای کلامی

روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور  از برگزاری نخستین نشست علمی سلامت وهنرهای کلامی توسط کارگروه توسعه دانش هنر و سلامت  با حضور معاون آموزشی دانشگاه و اساتید برجسته ادبیات خبر داد.

ادامه مطلب...

پیوند های مفید

www.3dots.ir