تقویم روز
امروز شنبه 4 خرداد ماه 1398 ساعت 15:28 ب ظ

پیامهای تغذیه ای در نوروز

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت در گفتگو با وبدامطالبی در خصوص ضرورت فرهنگ سازی وترویج الگوی غذایی صحیح درایام نوروزاعلام کرد.

ادامه مطلب...

پیوند های مفید

www.3dots.ir