تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399 ساعت 10:24 ق ظ

ارائه خدمات مطلوب در بخش دولتی با همت خیرین و حمایت وزارت بهداشت

 

خبر نگار وبدا از حضور رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت و نماینده وزرات در استان خراسان بزرگ در نیشابور خبر داد

به گزارش خبرنگار وبدا رئیس دانشکده علوم پزشکی با اشاره به خدمات ارائه شده توسط خیرین سلامت در نیشابور گفت: پیشنهاد خیر سلامت مبنی بر کمک به زیرساخت های دانشکده پزشکی یا دندانپزشکی، به شرط حمایت و تایید وزارت بهداشت، در راستای افزایش رشته پزشکی و دندانپزشکی به رشته های دانشگاهی فعلی در صورت حمایت دولت، با خیرین سلامت قادر به گسترش خدمات دولتی در حوزه سلامت دهان و دندان می باشیم.

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با مهم دانستن اولین معاینه دهان ودندان اظهار داشت: در بخش ارائه خدمات  دهان و دندان در بین دانشگاههای شمال شرق کشور، دانشکده علوم پزشکی نیشابور پیشتاز است و به همه ثابت کرد می توان در شش ماه کار یک سال را انجام داد و  با  وجود کمبودها در این شرایط هم می توان کار کرد که این اقدام با مدیریت جهادی، صحیح و اصولی محقق شد. 

دکتر حمید صمدزاده با اشاره به شرایط اقتصادی دولت فعالیت های حوزه دهان و دندان را علی رغم کمبودها، رضایت بخش دانست افزود: کارهای خوبی در حوزه سلامت دهان و دندان در نیشابور صورت گرفته که نشان از یک وحدت عمل و کار تیمی می باشد و حمایت و توجه مسئولان را به این دغدغه مهم و مطالبه مردمی می رساند در این راستا مراقبین سلامت و بهورزان افرادی را به دندانپزشک ارجاع دهند که نیاز واقعی به ترمیم دارند.

در پایان دکتر عبدالله هروی نماینده وزارت بهداشت استان خراسان بزرگ، شاخص های وجود دستیار دندانپزشک درکلیه مراکز دارای یونیت، چهار برابر شدن ارائه خدمات به دانش آموزان پایه ششم و هفتم نسبت به سال گذشته، تشکیل گروه درفضای مجازی به منظور انعکاس روزانه فعالیت ها و افزایش انگیزه کارکنان و جلب حمایت بخش خصوصی در ارائه خدمات را از نقاط قوت نیشابور نسبت به سایر دانشگاههای کشوردانست و از تلاش های رئیس دانشکده علوم پزشکی تشکر نمود.

پیوند های مفید