تقویم روز
امروز شنبه 9 فروردین ماه 1399 ساعت 13:40 ب ظ

رفتن به سمت پوشش همگانى سلامت، بدون رسیدن به مراقبت‌هاى بهداشتى اولیه امکان پذیر نیست

وزیر بهداشت گفت: كشورهایى كه در زمینه مراقبت هاى بهداشتى اولیه در منطقه مدیترانه شرقى پیشرفت كردند باید به سایر كشورها كمك كنند، زیرا رفتن به سمت پوشش همگانى سلامت، بدون رسیدن به مراقبت هاى بهداشتى اولیه امکان پذیر نیست.

به گزارش وبدا، دکتر سعید نمكى در اختتامیه شصت و ششمین اجلاس وزراى بهداشت منطقه مدیترانه شرقى، گفت: از دبیر کل و مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت،‌ معاونان آنها،  وزرای بهداشت کشورهای منطقه و معاونین کشورهای مختلف که تشریف آوردند، تمام کارشناسان و اعضای WHO، یونیسف و سازمان‌های بین المللی که در این نشست حضور دارند، همچنین از  همکارانم که در برگزاری مراسم ماه‌ها تلاش کردند، از معاونت‌های وزارت بهداشت که در این راستا تلاش کردند و از اصحاب رسانه و صدا و سیما تقدیر و تشکر می کنم. 

وى بیان كرد: كشورهایى كه در زمینه مراقبت هاى بهداشتى اولیه در منطقه مدیترانه شرقى پیشرفت كردند باید به سایر كشورها كمك كنند، زیرا رفتن به سمت پوشش همگانى سلامت، بدون رسیدن به مراقبت هاى بهداشتى اولیه امکان پذیر نیست.

دکتر نمکی عنوان کرد: در منطقه اى هستیم كه حل مشكلات آن به راه حل هاى متنوع نیاز دارد و نمى توانیم بگوییم بیمارى هاى غیرواگیر فقط مشكل منطقه ما است. حتى در كشورهایى كه در زمینه بیمارى هاى واگیر موفقیت داشتیم، باز هم نقاط خطر درباره بیمارى هاى واگیر داریم كه در بسیارى از مواقع این بیمارى ها از مرزها منتقل مى شوند. بنابراین با مدیریت سازمان جهانى بهداشت باید برنامه هاى مشتركى با یكدیگر داشته باشیم. این برنامه ها باید هم بیمارى هاى واگیر و هم غیرواگیر را در كنار هم در نظر بگیرد.

دکتر نمكى ادامه داد: امروز بیش از همیشه به هم نیاز داریم و باید تجربه ها را در اختیار هم بگذاریم. زیرا بدون همدلى و مشاركت نمى توانیم در هیچ كشورى بیمارى ها را كنترل كرده و به سطح بالاى خدمات بهداشتى و درمان برسیم.

وزیر بهداشت گفت: در شرایط سخت تحریم تلاش كردیم كه نه تنها عقب گرد نكنیم، بلكه گام هایى رو به جلو برداریم و در ماه هاى آتى، طرح هر خانه یك پایگاه سلامت را براى جامعه محور كردن سلامت، اجرایى مى كنیم.

پیوند های مفید