تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399 ساعت 15:39 ب ظ

در کارگاه تخصصی «خداباوری از منظر علم ژنتیک» مطرح شد:

تفکر مبنای توسعه فکری و فرهنگی جامعه است

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در کارگاه تخصصی «خداباوری از منظر علم ژنتیک»  با حضور اعضای هیئت علمی گفت:  تروج تفکر خلاق،  اندیشه نقاد و جلوگیری از ترویج افکار القایی ضرورت توسعه و آبادانی یک فرهنگ و جامعه بشمار می رود. 

دکتر محسن عظیمی نژاد با اشاره به برخی از آیات قرآن و با تاکید برضرورت نگاه کارشناسانه و عمیق به آیات قرآن افزود: باید نگاه سطحی رایج در طبقه عوام به قرآن به نگاهی عمیق در ترویج تفکر، تعقل و تدبر در جامعه تبدیل شود.

این عضو هیئت علمی خاطر نشان کرد: امروز باید رسالت ما اساتید دانشگاه تشویق جوانان به فکر و تدبیر باشد و اجرایی کردن و عملیاتی این تفکر مستلزم برنامه ریزی و طرح سوال است. امروز طرح سوآل در نظریه پردازی علمی بسیار مهمتر از پاسخ به سوالات است اگر چه پاسخ به سوالات قسمتی از تولید علم را هم شامل می‌شود. 

متخصص ژنتیک پزشکی یادآور شد: هر یک از ما با نهادینه کردن تفکر خلاق و نقاد در خود،  باید الگویی در پرورش اینگونه آموزش و پژوهش  برای دانشجویان و فرزندانمان شویم. 

وی در ادامه با اشاره به کشف هزاران  ژن در DNA انسانی و شناسایی عملکرد تعداد محدودی از این ژن ها، شگفتی  اثر انگشت انسان، علم ستاره شناسی بر اهمیت و ضرورت آگاهی، خدا شناسی، نوع دوستی تاکید کرد و اذعان کرد: پیشرفت، سعادت، توسعه و آبادانی یک جامعه با تضارب و مطالعه افکار میسّر می شود  و با پشتوانه فکر است که هر دریچه ای که به روی ما باز می شود ما را به خداشناسی نزدیک تر می کند.  

کارگاه تخصصی «خداباوری از منظر علم ژنتیک»  با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده و با تدریس دکتر محسن عظیمی نژاد استاد ژنتیک پزشکی روز سه شنبه دوم مهر در محل دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد.

پیوند های مفید